Olububi lwa Abatachoni ba Wele

Wibiliile olufunguo lulwo