Lihandiko

Hano khulakanana nende likhuwa Lilayi lia Wele. Ebangeli ya Olutachoni, Ebangeli ya okhura khu Olusimu nende ebangeli okhulakaya.