Omwima

Busiele bana befu, bulano buri Wele wefu wukhwalalile, wukhuwele emiuya khulahelanga. Wubeele nende obwiyangu bwa okhusungila omwami  ori orio muno.

 

 

Yikhoyo ya okhurusia abana befu mwikombe

Obukhino bwa omwima kwa Abatachoni