Obuyeti

Okhuhandika Ebangeli ya Olutachoni khwenya chisilingi chingali, ewe onyala wayeta nende siosi siosi sia onyala okhunyoola khu Pay Bill.

Okhuruma  obuyeti bubwo khu Pay Bill:

  1.  Cha Khu M-Pesa yiyo
  2. Khaba Lipa na M-Pesa
  3. Yahula Pay Bill
  4. Yingisia Business No. 898301
  5. A/C Number: Tachoni

Naho ore Mwibikhilo lia chisilingi lia

Cooperative Bank (Upper Hill Branch)

A/C Name: Bible Translation & Literacy (E.A)

A/C Number: 01128161023101

Yichulila: Orere ekaratasi ya okhura Chisilingi  Mwibikhilo kho khumanye ne orerire. BTL yibeele nende chikholo chindi chilahandikanga Ebangeli nono se banyala okhumanya chisilingi chicho chicha okhuyeta kholo sina ne okharerire ekaratasi yilia.

 

 

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.